Tuesday, February 8, 2011

Pentaksiran Sekolah

 1. Pentaksiran Sekolah adalah proses cari maklumat untuk membaiki pembelajaran atau menilai penguasaan murid.
 2. Proses Pentaksiran Sekolah melibatkan::
  • Pengumpulan maklumat prestasi murid bedasarkan penyataan kriteria yang jelas. (Standard Prestasi)
  • Pengurusan prestasi semasa dan dihujung proses P&P.
  • Pelaporan (verbal dan bertulis) prestasi,potensi dan keperluan murid.
 3. Bagi Pentaksiran Formatif dan Sumatif di atas, Guru dan murid merujuk set penyataan Standard Prestasi yang jelas.
 4. Pentaksiran dilakukan diperingkat sekolah seperti praktikal,tugasan bertulis,ujian kajian dan lain-lain.
 5. Evidens Pentaksiran Sekolah bentuk sumatif dikumpul dalam portfolio.
 6. Maklumat Pentaksiran Sekolah ini diguna untuk membaiki pembelajaran atau menilai penguasaan murid.
 7. Murid perlu tahu tentang apa yang dikehendaki dan apa yang penting dalam peringkat tertentu.
 8. Pentaksiran yang berkesan hasilkan murid yang berfikir.

No comments:

Post a Comment