Friday, March 18, 2011

Pertukaran nama dan alamat blog

http://sppkkedah.blogspot.com/ adalah blog yang membincangkan hal pentaksiran berasaskan sekolah sebelum ini. SPPK ialah akronim kepada Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan iaitu pemulaan atau pengenalan awal kepada Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) sepertimana yang kita telah lihat pada Tahun 1 Sekolah Rendah mulai 2011 yang berbeza dengan Pentaksiran yang dijalankan sebelum ini daripada Tahun 1 sehingga Tingkatan 6.

Mulai tahun ini (2011), dalam Transformasi Kurikulum, Pentaksiran merupakan salah satu komponen dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Maka rasanya sesuailah blog SPPKKedah di ganti dengan blog baru yang lebih memfokus kepada PBS dalam KSSR dan KSSM ( Kurikulum Standard Sekolah Rendah / Kurikulum Standard Sekolah Menengah)

blog baru: http://pentaksiranberasaskansekolah.blogspot.com//

No comments:

Post a Comment