Friday, October 30, 2009

Cuma Sistem Pentaksiran sahajakah yang ditransformasikan?

Shahrir Abu Bakar,                                                                                                 Sektor Penilaian dan Peperiksaan, JPN Kedah

Untuk memenuhi tuntutan dalam Misi Nasional, Rancangan Malaysia Kesembilan dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan , maka TRANSFORMASI pertama sekali ialah pada sistem pendidikan negara itu sendiri.

Dua elemen  penting dalam transformasi ini ialah kurikulum dan pentaksiran. Maka   kedua dua strategi berikut;

  • Transformasi Kurikulum Persekolahan Kebangsaan dan
  • Transformasi Pentaksiran dan Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

adalah perlu seiring sejalan untuk membangun modal insan melalui pendidikan.

No comments:

Post a Comment