Thursday, October 15, 2009

Lembaga Peperiksaan: Visi,Misi dan Fungsi

 

VISI

Peneraju Pentaksiran Bertaraf Dunia Menjelang 2020

 

MISI

  1. Sistem peperiksaan dan penilaian kebangsaan yang terjamin kualitinya;
  2. Sistem peperiksaan dan penilaian yang menghasilkan kesahan dan kebolehpercayaan skor; dan
  3. Sistem peperiksaan dan penilaian ke arah pembelajaran yang lebih berkesan.

 

FUNGSI

  1. Penggubalan dasar pengujian dan pengukuran pendidikan berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan matlamat kurikulum;
  2. Penggubalan spesifikasi semua bentuk pengujian dan pengukuran pendidikan, kaedah pentadbirannya, bentuk pelaporannya dan pengawalan mutu alat-alat pengukuran;
  3. Penggubalan alat pengujian dan pengukuran dan kaedah pemarkahan bagi menilai pelajar berdasarkan kurikulum;
  4. Penyelarasan, pengeluaran, percetakan dan pengedaran alat pengukuran;
  5. Pengawalan dan pengendalian peperiksaan awam dan luar negeri;
  6. Pemprosesan kemasukan calon dan data, pengeluaran keputusan dan sijil dan penganalisisan statistik; dan
  7. Pengurusan bank soalan.

No comments:

Post a Comment